logo
13 lipca 2020 | Zdrowie

Sprawność fizyczna, zdrowie i bieganie

obrazek wyróżniający

Celem zachowania wysokiej sprawności fizycznej jest m.in. pozytywne zdrowie fizyczne, które warunkuje niskie ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych. Natomiast osiągnięcia sportowe (biegowe) sprzyjają angażowaniu się w codzienne zadania z adekwatną energią.

Satysfakcjonujące jest również uczestnictwo w wybranych sportach. Uważam, że trening biegowy (wytrzymałościowy) powinien być nieodłącznym elementem wpisanym w obszar życia publicznego.

Wielokrotnie dowodzono, że mała aktywność fizyczna i sprawność współwystępują z otyłością, osteoporozą, bólami kręgosłupa, chorobami układu krążenia, zaburzeniami metabolizmu węglowodanowego i lipidowego oraz różnymi problemami psychospołecznymi.

Sprawność krążeniowo-oddechowa i pomiar komponentów ciała (głównie otłuszczenia) są ogólnie uważane za kluczowe w ocenie optymalnego zdrowia. Autorzy zaliczają również do nich siłę, wytrzymałość mięśniową, gibkość i niekiedy postawę ciała.

Większy nacisk musi być położony na funkcję krążeniowo-naczyniową, skład ciała (szczupłość/otyłość), siłę, wytrzymałość oraz gibkość dolnej części grzbietu więc na cechy wskazywane przez badaczy problemów medycznych i wychowania fizycznego jako najważniejszych dla promocji zdrowia i redukcji czynników ryzyka.

Dlaczego warto trenować bieganie?

Oto wybrane efekty treningu wytrzymałościowego w tym biegowego:

Zmiany morfologiczne:

✔️ Zmiany w obrębie włókien mięśniowych wolnokurczliwych
✔️ Przyrost lub stabilizacja gęstości kości
✔️ Zmniejszenie masy ciała
✔️ Zmniejszenie względnego otłuszczenia ciała
✔️ Wzrost wytrzymałości i siły tkanki łącznej.

Zmiany metaboliczne

✔️ Wzrost VO2max
✔️ Zmniejszenie ilości cholesterolu całkowitego i LDL,
✔️ Zwiększenie liczby mitochondriów
✔️ Zwiększenie ilości mioglobiny w mięśniach.

Zmiany w układzie krążeniowo-oddechowym:

✔️ Zwiększenie pojemności życiowej płuc
✔️ Zwiększenie objętości i pojemności serca
✔️ Zwiększenie ilości krwi
✔️ Obniżenie spoczynkowej i wysiłkowej częstości skurczów serca
✔️Obniżenie ciśnienia krwi (jeśli było podwyższone).


Literatura

  1. Fugiel J., Czajka K., Posłuszny P., Sławińska T. Motoryczność człowieka, podstawowe zagadnienia z antropomotoryki. MedPharm Polska. 2017 r.
  2. Edward T. Howley. Health Fitness Instructor’s Handbook. Human Kinetics. 1997 r.
  3. Charles A. Bucher, Deborah A. Wuest. Fundations of Physical Education and Sport. McGraw-Hill Education – Europe. 1999 r.

2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności